အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အစ္စလာမ်သာသနာသည် မဏ္ဍိုင်ကြီး ငါးခုအပေါ်တွင် ဆောက်တည်ထားသည်။
عربي အင်္ဂလိပ် စပိန်