عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: «على كل مسلم صدقة» قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يُعِينُ ذا الحاجة المَلْهُوفَ» قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: «يأمر بالمعروف أو الخير». قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يُمسك عن الشر، فإنها صدقة».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Ông Abu Musa Al-Ash'ari thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: {Mỗi người Muslim đều có nghĩa vụ phải Sadaqah}. Có người nói: Nếu như người tín đồ không có gì để Sadaqah thì sao? Thiên Sứ của Allah nói: {Y làm bằng chính đôi tay của mình để mang lại lợi ích cho bản thân và làm Sadaqah}, Người đó lại hỏi: Nếu như y không thể? Thiên Sứ của Allah nói: {Y giúp đỡ những người cần sự trợ giúp}. Người đó lại hỏi: Nếu như y cũng không thể? Thiên Sứ của Allah nói: {Y kêu bảo người làm việc tốt và ngăn cản họ làm điều xấu}. Người đó lại hỏi: Nếu như y vẫn không thể? Thiên Sứ của Allah nói: {Y hãy giữ bản thân khỏi hành vi xấu bởi đó là Sadaqah}.
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Giải thích

Thiên Sứ của Allah cho chúng ta biết rằng mỗi người tín đồ Muslim chúng ta đều có nghĩa vụ làm Sadaqah mỗi ngày. Nếu một người không có tiền để Sadaqah thì y hãy làm việc bằng đôi tay của mình để kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu cầu của bản thân và để làm Sadaqah, nếu y không thể thì y hãy giúp đỡ những ai cần đến sự trợ giúp, nếu như y không thể thì y hãy kêu gọi bảo ban mọi người làm điều tốt hoặc ngăn cản mọi người làm điều xấu, còn nếu như y cũng không thể nữa thì y hãy giữ mình không làm điều xấu.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Người Kurd
Xem nội dung bản dịch