عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله، وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها؛ فله أجران».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ông Abu Musa Al-Ash'ari dẫn lời của Thiên Sứ ﷺ: {Có ba hạng người nhận được hai ân phước: Người của Kinh Sách có đức tin nơi Nabi của y và nơi Muhammad; người nô lệ làm tròn bổn phận với Allah và tròn bổn phận với chủ; và người đàn ông có một nữ nô lệ mà y đứng ra dạy bảo giáo dục nữ nô lệ đó nên người, sau đó phóng thích cô ta rồi cưới cô ta làm vợ thì y được ban cho hai ân phước.}
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Giải thích

Hadith nói về ân phúc của người dân Kinh Sách khi họ có đức tin và cải đạo sang Islam, bởi họ đã noi theo tôn giáo của họ và tiếp tục noi theo Thiên Sứ ﷺ. Hadith nói về ân phúc của người nô lệ đã hoàn thành tốt bổn phận với Allah và với chủ nhân của y. Và Hadith còn nói về hành động cao cả của một người chủ qua việc dạy dỗ, giáo dục nữ nô lệ của mình thành người tốt rồi trả tự do cho cô ta và sau đó cưới cô ta làm vợ. Khi người chủ cư xử tốt và trả tự do cho nữ nô lệ là y đã được một ân phước, và khi ông cưới nữ nô lệ đó làm vợ, chu cấp và bảo vệ tiết hạnh cho cô ta thì y lại được thêm ân phước khác.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Uyghur Hausa Tamil
Xem nội dung bản dịch
Thêm