عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين». عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: «المملوك الذي يحسن عبادة ربه، ويُؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق، والنصيحة، والطاعة، له أجران».
[صحيح] - [حديث ابن عمر رضي الله عنه متفق عليه. حديث أبي موسى رضي الله عنه رواه البخاري]
المزيــد ...

Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: {Quả thật, khi người nô lệ có lời khuyên răn đến người chủ của y đồng thời làm tốt trong việc thờ phượng Allah thì y sẽ được ban cho ân phước đến hai lần}. Ông Abu Musa Al-Ash'ari thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: {Người nộ lệ làm tốt trong việc thờ phượng Thượng Đế của y đồng thời thực hiện đúng bổn phận đối với người chủ của y cùng với sự khuyên răn và vâng lời thì y sẽ được ban cho hai phần ân phước}.
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari ghi lại

Giải thích

Hadith trình bày về ân phúc của người nô lệ làm tròn bổn phận đối với người chủ của y qua việc vâng lời, phục vụ và trông cõi những lợi ích và những điều tốt đẹp đồng thời là người bề tôi ngoan đạo với Allah thì y sẽ được hai phần phước.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Uyghur Hausa Tamil
Xem nội dung bản dịch