عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قام أحدكم من الليل فَلْيَفْتَتِحِ الصلاة بركعتين خَفِيفَتَيْن». وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
[صحيح.] - [رواه مسلم. حديث عائشة رواه مسلم.]
المزيــد ...

Ayon kay Abū Hurayrah, malugod si Allāh sa kanya, ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagsabi: "Kapag bumangon ang isa sa inyo sa gabi [para magdasal], simulan niya ang dasal niya sa dalawang rak`ah na maiksi." Ayon kay `Ā’ishah, malugod si Allāh sa kanya, na nagsabi: "Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kapag bumangon siya sa gabi [para magdasal], sinisimulan niya ang dasal niya sa dalawang rak`ah na maiksi."
Tumpak. - Isinaysay ito ni Imam Muslim sa dalawang salaysay niya

Ang pagpapaliwanag

Ang ḥadīth na ito ay naglalaman ng paglilinaw na ang sunnah sa dasal sa gabi ay simulan ito sa dalawang rak`ah na maigsi. Pagkatapos niyon, pahahabain ang anumang naisin, gaya ng sa sanaysay ayon kay Imām Abū Dāwud ayon kay Abū Hurayrah, malugod si Allāh sa kanya: "Pagkatapos ay pahabain niya matapos niyon ang ninais niya". Napagtibay nga iyon na kabilang sa gawain ng Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, gaya ng sa sanaysay ayon kay Imām Muslim. Ang kasanhian ng pagpapasimula sa dasal sa gabi sa pamamagitan ng dalawang rak`ah na maigsi ay ang pagsasanay sa kaluluwa at paghahanda rito para magpatuloy sa pagdarasal at magdali-dali sa pagkalag sa gapos ng demonyo dahil ang pagkakalag sa pagkakagapos ay hindi naisasagawa maliban sa paglulubos sa pagdarasal. Tungkol naman sa nasaad buhat sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na pagsisimula niya ng dasal sa gabi sa pamamagitan ng dalawang rak`ah na magaan gayong siya ay napangalagaan at nailayo sa gapos ng demonyo, ito ay bilang pagtuturo sa Kalipunan niya at pagpapatnubay sa kanila tungo sa gawaing mangangalaga sa kanila laban sa demonyo. Kaya napagtibay dahil doon ang sunnah na sinasalita at ginagawa ng pagtatagubilin sa pagpapasimula sa pagdarasal sa gabi ng dalawang rak`ah na maigsi.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية السنهالية
Paglalahad ng mga salin