عن النواس بن سمعان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أراد الله -تعالى- أن يُوحِيَ بالأمر تكلم بالوحي أخذتِ السموات منه رَجْفَةٌ -أو قال رعدة- شديدة خوفًا من الله؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات صُعِقُوا، وخَرُّوا لله سُجَّدًا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وَحْيهِ بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحقَّ وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله".
[إسناده ضعيف.] - [ابن خزيمة في التوحيد، وابن أبي عاصم في السنة.]
المزيــد ...

Ayon kay Nawwās bin Sam'ān -malugod si Allah sa kanya-siya ay nagsabi: Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-:"Kapag inibig ni Allah-pagkataas-taas Niya-na magpahayag ng anumang bagay,sinasabi niya ito sa pamamagitan ng [Wahiy]-kapahayagan,mayayanig ang kalangitan-o nagsabi siya: [magkakaroon ng] matinding pagkulog dahil sa pagkatakot sa Allah;At kapag narinig ito ng mga nananahanan sa kalangitan, hihimatayin sila,at lumulugmok sila sa Allah sa pagpapatirapa,At ang unang-una na mag-aangat ng kanyang ulo ay si Jibrel,Kakausapin siya ni Allah mula sa Kanyang [Wahiy]-kapahayagan,sa anumang Kanyang ibigin,Pagkatapos ay dadaan si Jibrel sa mga Anghel,Sa bawat dadaanan niya sa kalangitan ay magtatanong sa kanya ang mga Anghel rito;Ano ang sinabi ng Panginoon natin o Jibrel?Sasabihin ni Jibrel: Nagsabi siya: Ang Katotohanan at Siya ang kataas-taasan , ang Pinakadakila.At sasabihin nilang lahat ang katulad ng sinabi ni Jibrel,at matatapos si Jibrel sa [Wahiy] kapayagan,hanggang sa kung saan ang ipag-uutos sa kanya ni Allah

Ang pagpapaliwanag

Ipinapaalam sa atin ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa Hadith na ito,na kapag nagsalita ang Tagapag-likha-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan,sa [Wahiy] kapahayagan na Kanyang naiibigan,dumarating sa kalangitan ang kulog at pagyanig,nakakahimatay ito sa mga Anghel,dahil sa [Tinding] pagkatakot sa Kanya at pagdadakila,At ang unang magkakaroon ng malay sa kanila ay si Jibrel-sumakanya ang pangangalaga-at kakausapin siya ni Allah sa anumang Kanyang ibigin,at magtatapos si Jibrel sa kapahayagan sa abot ng kapasiyahan ni Allah,At sa bawat nadadaanan nito kalangitan,ay tinatanong siya ng nananahanan rito;Tungkol sa anong bagay ang isinalita ng Panginoon-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan-Sasagot siya: na Siya ay Nagsabi ng katotohanan,ang pinanatili,At Siya ang Kataas-taasan,sa lahat ng bagay,Ang Pinakadakila-sa lahat ng mga dakila

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano
Paglalahad ng mga salin