عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان من دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم إني أسألك مُوجِبَاتِ رحمتك، وعَزَائِمَ مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغَنِيمَةَ من كل بِرٍّ، والفوز بالجنة، والنَّجَاةَ من النار».
[ضعيف جدا.] - [رواه الحاكم.]
المزيــد ...

Ayon kay `Abdullāh bin Mas`ūd, malugod si Allah sa kanya-Siya ay nagsabi:((O Allah! Hinihiling namin sa Iyo ang Iyong Habag at kapatawaran at kadalisayan sa lahat ng kasalanan at tagumpay sa lahat ng mga mabubuti,at makamit ang Paraiso at maligtas mula sa Apoy))

Ang pagpapaliwanag

Ang panalanging ito ay hango sa pangkalahatang pananalita na siyang ipinagkaloob nang Pinuno ng mga nauna at mga nahuli-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Sapagkat hiniling niyang una na mabiyayaan siya ng nararapat para sa kanya mula sa Habag Niya-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan mula sa pananalita,mga gawa,at mga katangian,Pagkatapos ay humuling siya sa Allah na pagkalooban siya ng kadalisayan sa lahat ng kabutihan na magiging dahilan sa pagpapatawad Niya sa mga gawain,at gayundin sa pananalita.At pagkatapos na ang tao ay mapatawad sa kasalanan niya,ngunit hindi siya napapanatag na makagawa ng iba pang pagsuway,at magpapatuloy sa mga kasalanan,Hiniling niya sa Panginoon niya Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan-na biyayaan siya ng kadalisayan at pangangalaga,mula sa lahat ng mga kasalanan at pagsuway. sa kahit anong uri nito,Pagkatapos ay humiling siya sa makakapagkompleto sa kanya,sa ganap na pagsamba,mula sa mga mabubuting gawain,at kabilang dito ay ang paggabay sa ng uri ng kabutihan,ito ang pananampalataya,sa lahat ng uri nito.Pagkatapos ay tinapos niya ang paghiling at pananalangin sa napakamahal na ipinapahiwatig ng kahilingan sa kabilang buhay,to ang Paraiso.At humiling siya ng pangangalaga at kaligtasan mula sa napakatinding kinatatakutan sa huling tahanan,ito ang Impiyerno,Ang pagpapakupkop ay sa Allah.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano
Paglalahad ng mga salin