عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كَبَّر في الصلاة، سَكَت هُنَيَّة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بِأبي أنت وأمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بين التَّكبير والقِراءة، ما تقول؟ قال "أقول: اللّهُم بَاعِد بَيْنِي وبَيْنَ خَطاياي كما بَاعَدْت بين المَشْرِق والمِغرب، اللَّهم نَقِّنِيَ من خطاياي كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدَّنَس، اللَّهم اغْسِلْنِي من خَطَاياي بالثَّلج والماء والبَرد".
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Ayon kay Abe Hurayrah, malugod si Allāh sa kanya-Siya ay nagsabi:Ang Sugo ni Allah-pagpaalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay Nagbigkas ng Takbir [Allahu Akbar] sa pagdarasal,tumatahimik siya ng panandalian,bago siya magbasa,Nagsabi ako: O Sugo ni Allah,Sa Ama ko,Ikaw At sa Ina ko,Nakikita mo ang pagtahimik mo sa pagitan ng pagbibigkas ng Takbir [Allahu Akbar] at pagbabasa: Ano ang sinasabi mo?Nagsabi siya: Sinasabi kong:O Allah,ilayo Mo ako mula sa aking pagkakasala kahilintulad ng paglayo Mo sa pagitan ng Silangan at Kanluran.O Allah! Dalisayin ako mula sa aking pagkakasala,kahalintulad ng pagdalisay mula sa isang maputing tela mula sa dumi,O Allah! Linisin ang aking mga pagkakasala ng nyebe tubig,at yelo
[Tumpak] - [Nagsalaysay nito si Imām Muslim]

Ang pagpapaliwanag

Ang kahulugan ng hadith: " ng Sugo ni Allah-pagpaalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay Nagbigkas ng Takbir [Allahu Akbar] sa pagdarasal" Ibig sabihin: Kapag nagsimula ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa pagbigkas ng Takbiratul Ihram;at ito ay haligi,hindi nagiging ganap maliban sa kanya: "tumatahimik siya ng panandalian,bago siya magbasa" Ibig sabihin ay pagkatapos niyang bigkasin ang Takbiratul Ihram,tumatahimik siya ng panandalian bago siya magbasa ng kabanata ng Pambungad ng Aklat: "Nagsabi ako: O Sugo ni Allah,Sa Ama ko,Ikaw At sa Ina ko," Ibig sabihin ay Iaalay ko sa iyo,sa ama ko at sa ina ko,At gagawin ko silang dalawang alay sa iyo,dahil sa kainaman ng liban sa kanilang dalawa: "Nakikita mo ang pagtahimik mo sa pagitan ng pagbibigkas ng Takbir [Allahu Akbar] at pagbabasa: Ano ang sinasabi mo?" Ibig sabihin: Ipaalam mo sa akin ang tungkol sa paagtahimik mo sa pagitan ng pagbigkas ng Takbiratul Ihram at pagbabasa,Ano ang sinasabi mo." Nagsabi siya: Sinasabi kong:" Ibig abihin ay: Sinasabi ko ang pambungad na panalangin ,ito ay ang:"O Allah,ilayo Mo ako mula sa aking pagkakasala kahilintulad ng paglayo Mo sa pagitan ng Silangan at Kanluran." Ang kahulugan nito ay : Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay humiling sa panginoon niya na ilayo siya sa pagitan niya at pagitan ng pagkakasala niya kahalintulad ng paglalayo Niya sa pagitan silangan at kanluran,"At ang ipinapahiwatig sa paglalayong ito: Marahil ito ay pagbubura sa mga nakaraang kasalanan at pag-iwan sa pagpaparusa rito,o ang paghahadlang sa pagbagsak rito at pagpapakupkop mula rito.,at para sa mga sumusunod: At ang pagbibigay kahulugan na pagpapalayo sa pagitan ng silangan at kanluran,ito ay layunin na pinaghihigitan ng tao,Ang mga tao ay naghihigitan sa dalawang malalayong bagay: Alinman sa pagitan ng langit at lupa o sa pagitan ng silangan at kanluran: "O Allah! Dalisayin ako mula sa aking pagkakasala,kahalintulad ng pagdalisay mula sa isang maputing tela mula sa dumi" Ibig sabihin ay: Tanggalin mo sa akin ang pagkakasala,at burahin ito sa akin,tulad ng pagdadalisay at paglilinis,kahalintulad ng paglilinis sa puting damit kapag tinamaan ito ng dumi,at babalik ito sa kaputian, At kaya ibinuod ang puting damit sa pagbanggit dahil ang dumi ay nakikita rito,at karagdagang nakikito rito ang natitira pang mga kulay."O Allah! Linisin ang aking mga pagkakasala ng nyebe tubig,at yelo" Dahil sa ang kasalanan ay may dala-dalang init at nakakasunog sa puso,at ito ay dahil sa init ng kaparusahan,naaangkop lamang na hugasan ito ng magpapalamig rito at susugpo a init nito, at ito ay ang mga nyebe tubig,at yelo. At ang panalanging ito ay ganap na naaangkop sa maluwalhating lugar na ito,ito ang sitwasyon ng pagsusumamo,dahil ang nagdadasal ay humaharap sa Allah-pagkataas-taas Niya na burahin ang mga kasalanan niya at ilayo ang pagitan niya at pagitan ng [kasalanan niya] nang layong hindi magaganap sa kanya ang pagtatagpo. Tulad ng walang [magaganap na] pagtatagpo sa pagitan ng silangan at kanluran kailanman, at ang tanggalin sa kanya ang mga kasalanan at kaparusahan at dalisayin ito mula sa kanya,kahalintulad ng pagtanggal ng dumi sa puting damit kung saan ay nagiging hayag tanda ng paghugas rito,at ang hugasan siya sa pagkakasala niya at palamigin ang apoy nito at init nito sa pamamagitan ng malamig na idinadalisay na ito,.ang nyebe tubig,at yelo,At ito ay mga pagkukumpara sa ganap na pagtutugma

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan