عن الفضل بن العباس -رضي الله عنهما "إنما الطِّيَرَةُ ما أَمْضَاكَ أو رَدَّكَ".
[إسناده ضعيف. ملحوظة: هذا حكم محققي المسند، ولم نجد حكماً للألباني.] - [رواه أحمد.]
المزيــد ...

از فضل بن عباس رضی الله عنهما روایت است که می گوید: همانا فال گرفتن نه تو را به پيش برد و نه تو را باز گرداند.

شرح

فال گرفتنی از آن نهی شده و مصداق شرک است که حقیقت و ضابطه ی آن این باشد که انسان را به انجام کاری وادارد یا انسان با اعتماد به آن از کاری که تصمیمش را گرفته دست بکشد. بنابراین چون فال گرفتن انسان را از نیازی که عزم آن کرده باز دارد، مثلا او را از سفر کردن و مانند آن باز دارد، درواقع از مصادیق شرک است و با توکل بر الله در تضاد می باشد و دروازه ی ترس را به روی انسان می گشاید. مفهوم حدیث این است که هرکس فال گرفتن او را از تصمیمی که گرفته باز ندارد، ضرر و زیانی متوجه او نمی کند.

ترجمه: انگلیسی فرانسوی اسپانیایی ترکی اردو اندونزیایی بوسنیایی روسی بنگالی چینی تجالوج
مشاهده ترجمه ها