عن أبي أمامة صُدَيّ بن عجلان الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فقال: « اتقوا الله وصلَّوا خَمْسَكُمْ، وصوموا شهركم، وأَدُّوا زكاة أموالِكم، وأطيعوا أُمَرَاءَكُمْ تدخلوا جنة ربكم ».
[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Od Ebu Umamea Sudejja ibn 'Adžlana el-Bahilija, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, kako je za vrijeme hutbe (vaza), na Oprosnom hadžu, rekao: „Bojte se Allaha, klanjajte pet dnevnih namaza, postite mjesec dana, dajite zekat na svoj imetak, pokoravajte se vašim zapovjednicima, pa ćete ući u Džennet vašeg Gospodara.“
[Vjerodostojan] - [Hadis bilježi Tirmizi - Hadis bilježi imam Ahmed]

Objašnjenje

Ovo je jedan od hadisa u kojima se ljudi podstiču na bogobojaznost, tako što će činiti ono što im se naređuje i kloniti se onoga što im se zabranjuje. Ovaj hadis, Poslanik, sallallah alejhi ve sellem, izrekao je u posljednjim danima svoga života, na Oprosnom hadžu, kada se obratio ljudima veoma sadržajnom hutbom i kada im je uputio mnogo savjeta, te im ukazao na njihove obaveze i prava. Između ostalog, u ovom hadisu savjetuje se bogobojaznost: "Bojte se Allaha, o ljudi." Ovaj hadis je sličan ajetu gdje Uzvišeni veli: "O ljudi, bojte se svoga Gospodara." (En-Nisa, 1.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dakle, svim ljudima naređuje da se boje Allaha Koji ih je stvorio i mnoge im blagodati, koje se ne mogu pobrojati, podario. U drugom hadisu, od Ebu Seida El-Hudrija stoji: "Neki čovjek došao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i zatražio savjet, pa mu je Poslanik kazao: 'Budi bogobojazan, jer bogobojaznost vodi ka svakom dobru.'" Na drugom mjestu stoji hadis: "Zbog bogobojaznosti i lijepog ponašanja, ljudi će najviše ulaziti u Džennet." Zatim, Poslanik, veli: "Klanjajte pet dnevnih namaza", tj. namaze koje vam je Allah stavio u dužnost, jer je namaz prvo za što će čovjek biti pitan na Sudnjem danu. "Postite vaših mjesec dana": tj. postite dane vašeg mjeseca ramazana. U hadisu je mjesec vezan za ummet, što ukazuje na blagodati, milost, plemenitost, oslobađanje od Vatre i veliku nagradu za ummet. "Dajite zekat na svoj imetak": Udijelite imetak onim kategorijama koji ga zaslužuju i nemojte škrtariti. Dakle, ovaj hadis obuhvata tri temelja islama, a hadž nije spomenut jer se prva tri temelja ponavljaju svaki dan i svake godine, pa ih je teško izvršiti, te je zbog toga na njih stavljen akcenat. "Pokoravajte se vašim zapovjednicima: halifama i vladarima i drugim vođama ili se pak misli na islamske učenjake ili čak na nešto što je još općenitije od toga, tj. svakom onome ko vam je nadređen u nečemu, bez obzira radilo se o vladaru, pa makar on bio i nepravedan ili nekome ko je iznad vas. Samo je bitno da nema pokornosti stvorenom ako se čini time grijeh prema Stvoritelju. U drugom hadisu stoji: "Savjetujem vas da bogobojazni budete, da slušate i da se pokoravate." (Ebu Davud i Tirmizi, a ispravim ga ocjenjuje Albani u Miškatul-mesabih 1/185.)

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Vijetnamski Sinhala Hausa Tamilijanski
Prikaz prijevoda