عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذَاةُ يُخرِجُها الرَّجُل من المسجد، وعُرِضَت عَليَّ ذنوب أُمَّتي، فلم أرَ ذنبًا أَعظَمَ مِنْ سُورَة مِنَ القرآن، أو آية أوتِيها رَجُلٌ، ثم نَسِيَها».
[ضعيف.] - [رواه أبو داود]
المزيــد ...

Enesa b. Malika, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Pokazane su mi nagrade mojih sljedbenika, čak i nagrada za prašku koju neko izbaci iz džamije. Pokazani su mi i grijesi mojih sljedbenika, pa nisam vidio većeg grijeha od grijeha osobe koja nauči suru ili ajet iz Kur'ana, pa to zaboravi."

Objašnjenje

Hadis koji se prenosi od Enesa b. Malika, radijallahu 'anhu, sadrži jednu od vidljivih karakteristika vjerovjesništva Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao je: "Pokazane su mi “a to je je vjerovatno bilo u noći Miradža” nagrade za djela mojih sljedbenika, čak je prikazana i nagrada za prašku “el-kuzatu”: trunčica koja padne u oko ili slamčica ili neka prljavština. Zatim se ovaj izraz počeo koristiti za sve sićušno što se nađe u kući i dr. Ovdje se misli na nešto sićušno što uznemirava muslimane, bilo da je praška, prljavština ili sl. “Nagrade mojih sljedbenika”: ovdje se misli na nagrade za djela mojih sljedbenika. “Nagrada za prašku”: tj. nagrada za izbacivanje praške. Ovdje se jasno naglašava da će čovjek biti nagrađen ako izbaci nešto što u džamiji uznemirava ljude, pa makar bilo i sićušno, jer se na taj način čisti Allahova kuća. Iz hadisa se razumije da je grijeh unijeti u džamiju nešto što je prljavo. Ovdje se upozorava na ono što je manje radi onog što je veće, jer ako se zapisuje ono što je malo i ako se ono prikaže vjerovjesniku, onda je preče da se nešto veće zapiše i da mu se prikaže. Zatim je Poslanik, sallalahu 'alejhi ve sellem, kazao: “pa nisam vidio većeg grijeha od grijeha osobe koja nauči suru ili ajet iz Kur'ana, pa to zaboravi.” Ovdje je prijetnja zbog zaborava, jer sav šerijat kruži oko Kur'ana i ako se Kur'an zaboravi, to je poput nemarnosti spram njega. Ako neko kaže: “Zaborav se ne sankcioniše.”, kažemo: ovdje se misli na namjerno zapostavljanje Kur'ana koje će dovesti do zaborava. Također se kaže da je značenje: To je veće od manjih grijeha, ako nije zbog zbog zanemarivanja. “Ili ajet”: kojeg je čovjek naučio ili zapamtio, a onda ga zaboravio. Ovaj hadis je slab, a ima grijeha koji su veći od toga, na što ukazuju ispravni hadisi, poput grijeha širka, neposlušnosti roditelja, lažnog svjedočenja.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski
Prikaz prijevoda